Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Multiple Orthographic Frustum Combing for Real-Time Computer-Generated Integral Imaging System

Shu-Li Li, Qiong-Hua Wang, Zhao-Long Xiong, Huan Deng, Chao-Chao JiIn this paper, we propose a computer-generated integral imaging (CGII)
method called multiple orthographic frustum combining (MOFC), in which an
elemental image array (EIA) can be generated by rendering a 3-D scene with
one-shot orthographic projection using combing multiple orthographic ... [J. Display Technol. 10, 704-709 (2014)]

Journal of Display Technology 2014/07/22 - 13:21 Czytaj