Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A Multidimensional Perceptual Map Approach to Project Prioritization and Selection

When prioritizing projects, managers usually have to evaluate multiple attributes (dimensions) of project data. However, these dimensions are usually condensed into one or two indicators in many existing analysis processes. For example, projects are commonly prioritized using a scoring approach: they are evaluated according to predefined categories, which are then aggregated into one or two priority numbers. We argue that aggregated scores may only offer a limited view of project importance. This often leads decision makers to ignore the possible differences masked by the aggregation. Following the design science research paradigm, this paper presents a visual exploration approach based on multi-dimensional perceptual maps. It incorporates human intuition in the process and maintains the multidimensionality of project data as a decision basis for project prioritization and selection. A prototype system based on the approach was developed and qualitatively evaluated by a group of project managers. A qualitative analysis of the data collected shows its utility and usability.