Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A Modified Particle Swarm Optimization Algorithm for Reliability Redundancy Optimization Problem

In this paper, a modified particle swarm optimization(MPSO) algorithm is proposed to solve the reliability redundancy optimization problem. This algorithm modifies the strategy of generating new position of particles. For each generation solution,the flight velocity of particles is removed. Whereas the new position of each particle is generated by using difference strategy. Moreover, an adaptive parameter is used to ensure diversity of feasible solutions. Experimental results on four benchmark problems demostrate that the proposed MPSO has better robustness, effectiveness and efficiency than other algorithms reported in literatures for solving the reliability redundancy optimization problem.

Journal of Computers 2014/08/15 - 13:03 Czytaj