Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A Method to Calculate Recommendation Trust of Web Services

Web services are widely accepted and used in the e-commerce. Trust plays an
important role in selecting one Web service for application among many services
satisfying the demand of requesters and trust for Web services is a hot topic
in research fields. This study proposes a method to calculate recommendation
trust of Web services and the weight of every recommender is confirmed by norm
grey correlation analysis method. The detailed process of the given method is
revealed by a specific instance. The method avoids the vicious recommendation
and improves the reliability of selected services.

Journal of Software Engineering 2014/03/08 - 14:00 Czytaj