Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Mestizaje y globalización en la arquitectura en Filipinas. Obando y Los Baños, dos casos de iglesias franciscanas de la segunda mitad del siglo XVIII

La presencia de los franciscanos en los alrededores de Manila tuvo una gran relevancia arquitectónica durante la segunda mitad del siglo XVIII. Recientemente se han localizado en el AFIO dos nuevos dibujos de esta fecha. Se trata de los croquis de la ermita de la Virgen de Salambao (1765) y de la iglesia de Los Baños (1782). Las constituciones franciscanas tenían especial cuidado con la arquitectura, lo que obligó a plantear soluciones concretas que afectarían más tarde a otras obras.

Anuario de Estudios Americanos 2014/06/18 - 23:59 Czytaj