Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

MCBS: Matrix Computation Based Simulator of NDN

This paper presents a lightweight matrix computation-based simulator of Named Data Networking (NDN). This simulator treats the experiment network as a whole. Matrix is used to describe network states, and matrix operation is used to simulate different network events. The simulator, just like Newtonian mechanics to some extend, once given the system initial state, including routing table, content distribution, and initial data requesting information of NDN network, can figure out all of the subsequent network state based on matrix computation.This simulator splits packet process into different events, such as interest generating, interest forwarding, cache or content hitting and transmitting, and turns them into matrix computation on the network scale.One of advantages of the simulator is convenient and user-friendly compared to CCNx Project and NS-3 based simulator.And they can provide similar simulation result. This simulatorcan works on different platform, including Linux, mac OSX and Windows.Computational complexity of the simulator depends on number of involved contents and nodes, which makes analysis between small group of nodes and contents very simple and fast.

Journal of Computers 2014/08/15 - 13:03 Czytaj