Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Mapping from MAP Models to BPMN Processes

This study is attempting to suggest a way to translate strategic objectives
into operational business goals. The main objective is more precisely to discuss
the mappings that might be done between intention-oriented language and business
process modeling language in order to align the intentional level with the operational
level. In our view, such an alignment between these levels can help the software
designers in transforming easily the business requirements into business process
descriptions. The idea is to propose an approach of a mapping bridging the gap
between a model of requirement and a model of business. This approach is illustrated
using MAP as an intention-oriented language mainly intended to describe business
requirements in intentional level. The first application of this language concerns
the field of Information System Engineering in order to model process on a flexible
way and Business Process Modeling Language (BPMN) as a graph-oriented modeling
notation targeted to model business goals in operational level. Based on these
mappings, an example is presented that is illustrating the translation from
the MAP process model element to BPMN.

Journal of Software Engineering 2014/06/21 - 11:19 Czytaj