Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Lipid Peroxidation and Antioxidant Status of the Cerebrum, Cerebellum and Brain Stem Following Dietary Monosodium Glutamate Administration in Mice

The effect of the ingestion of large amounts of MSG administered with diets on different brain regions was investigated. Animals were divided into two groups of six mice each. The control group was fed with water and diet only while the experimental group was placed on water and a diet containing 30% (w/w) MSG for 14 weeks. Internationally acceptable procedures were used for all the parameters analyzed in this study. Following MSG administration, there were increases (p<0.01) in the total brain weight as well as the brain weight to body weight ratio with a reduction (p<0.01) in body weight. The weights of both the cerebrum and the cerebellum were increased (p<0.05). Lipid Peroxidation (LP) was increased (p<0.05) in the cerebrum, reduced in the brain stem and remained unchanged in the cerebellum. Catalase (CAT) activity in both the brain stem and the cerebrum was increased (p<0.05) but the cerebellum was unaffected. Superoxide Dismutase (SOD) activity and Glutathione (GSH) level were reduced (p<0.05) in the cerebellum but the antioxidants were not affected in the cerebrum and the brain stem. The results of the present study suggest that the ingestion of large amounts of MSG with diet causes an increase in the weight of cerebrum with simultaneous increase in LP and reduction in CAT activity.

Asian Journal of Clinical Nutrition 2011/07/27 - 22:59 Czytaj