Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

La influencia de la presencia militar brasileña en Corrientes durante la guerra de la Triple Alianza

La guerra de de la Triple Alianza provocó cambios en la política interna de cada uno de los países beligerantes. Argentina especialmente, ya que el territorio de la provincia de Corrientes se convirtió en el primer escenario de batalla. Por esa razón, los ejércitos aliados se instalaron en territorio correntino, adquiriendo especial relevancia las fuerzas brasileñas, que pronto se constituyeron como un factor clave para el ejercicio del poder en aquella provincia.

Anuario de Estudios Americanos 2013/07/02 - 19:31 Czytaj