Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Knowledge Organization of Integrated Water Resources Management: A Case of Chi River Basin, Thailand

This study is a part of the research project on the Development of an Ontology-Based SemanticSearch  for Integrated Water  Resources Management of the Chi  River Basin (CRB), Thailand.The study aimed at developing the knowledge domain of water resources management for CRB.The  research  methods  included  document  analysis  and  qualitative  research  by  adopting  Liou(1990)’s knowledge acquisition approach. Fifteen experts including ten experts in the areas ofenvironmental  engineering,  water  resources  engineering,  and  GIS,  and  seven  governmentofficers  who  has  been  involving  with  water  management  in  the  CRB  were  interviewed.  Theexperts  also  took  part  in  the  processes  of  developing  the  knowledge  domain,  classifying,  andstructuring the knowledge for water resources management in the CRB.The results of this research were the knowledge domain of water resource management forCRB. An example of the water resources management knowledge domain which was structuredby following concepts and processes of water resources management in Thailand is shown in thispaper.