Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Intrusion Detection System Based on Integration of Neural Network for Wireless Sensor Network

According to the energy constrained, low-storage space and limited computing
ability of wireless sensor network nodes, an intrusion detection model based
on GA-LMBP was proposed. Compared with traditional methods, the program takes
advantage of offline learning neural network algorithm to build detection model
without storing large amounts of intrusion features, saving storage resources.
Compared with the use of promiscuous mode capturing data, multi-detection cooperative
mechanism reduces energy consumption. Simulation results show that GA-LMBP intrusion
detection model in terms of performance, energy consumption, storage costs,
the detection rate and false detection rate is better than those of traditional
methods.

Journal of Software Engineering 2014/06/21 - 11:19 Czytaj