Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Intelligent Virtual Patients for Training Clinical Skills

JVRB - Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 8(2011), no. 3.: The article presents the design process of intelligent
virtual human patients that are used for the enhancement
of clinical skills. The description covers the development
from conceptualization and character creation to technical
components and the application in clinical research and
training. The aim is to create believable social interactions
with virtual agents that help the clinician to develop skills
in symptom and ability assessment, diagnosis, interview
techniques and interpersonal communication. The virtual
patient fulfills the requirements of a standardized patient
producing consistent, reliable and valid interactions in
portraying symptoms and behaviour related to a specific
clinical condition.