Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Integrating Semantic Analysis into Syntactic Parsing: Combining Categorial Grammar and Frame Semantics

For a long time, syntacticians and semanticists have been seeking a way to integrate semantic analysis into syntactic parsing, or inverse; because they have realized that understanding cannot be fully explained simply with syntax or semantics. Categorial Grammarians devoted a lot to extend the expressiveness of CG, but they missed a point what behinds the scene is meanings rather than grammar rules. Frame Semantics invented a very good formal representation of meanings; however it lacks an apparatus of syntactic operation like the one of CG. So, in this paper, we integrated them together, so as they could complement each other. This theoretical model can explain why some grammatical sentences are unacceptable in semantics. Besides, we introduced our Parsing System built on this theoretical model, which well supports our argument that if a semantic category is allowed by the frame, then the sentence is acceptable in semantics.  

Journal of Computers 2014/08/15 - 13:03 Czytaj