Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Information Technology and Accounting Information Systems’ Quality in Croatian Middle and Large Companies

An accounting information system is of a great importance for preparing quality accountinginformation  for  a  wide  range  of users. The study  elaborates  the  impact  of informationtechnology on accounting process and as a consequence on accounting information systemsquality. This paper  analyzes the basic  characteristics  of  accounting information  systemsquality, discussing the model of AIS’s quality measurement.The perception of the quality ofaccounting information systems by accountants in mediumand large companies in Croatia isalso  presented.The  paper  presents  the historical  overview  ofAIS’s  quality  based  on  threeempirical studies conducted in 2001, 2008 and 2012.