Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

The Influence of Interactivity on E-service Offerings: An Empirical Examination of Benefits and Risks

News reports of Internet-based security breaches, identity theft, fraud, and other dangers may increase the perceived risk and decrease the perceived benefits of using electronic services (or e-services). We examine whether interactivity serves as a means to diminish the perceived risks and increase the perceived benefits of using e-services. To examine interactivity’s influence on consumers’ perceptions, we conducted a laboratory experiment using a simulated web-based, online payment system. When compared to a non-interactive preview of an online payment system, we found that consumers who used an interactive e-service simulation reported higher perceived involvement and authenticity as well as higher intangibility and risks of e-services. Further, we found that interactivity moderated relationships such that consumers were more likely to report higher intentions to use e-services. The paper concludes with implications for research and practice.