Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

IMPLEMENTATION OF AUTONOMOUS NAVIGATION ALGORITHMS ON TWO-WHEELED GROUND MOBILE ROBOT

This study presents an effective navigation architecture that combines ‘go-to-goal’, ‘avoid-obstacle’ and ‘follow-wall’ controllers into a full navigation system. A MATLAB robot simulator is used to implement this navigation control algorithm. The robot in the simulator moves to a goal in the presence of convex and non-convex obstacles. Experiments are carried out using a ground mobile robot, Dr Robot X80SV, in a typical office environment to verify successful implementation of the navigation architecture algorithm programmed in MATLAB. The research paper also demonstrates algorithms to achieve tasks such as ‘move to a point’, ‘move to a pose’, ‘follow a line’, ‘move in a circle’ and ‘avoid obstacles’. These control algorithms are simulated using Simulink models.