Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Image Segmentation Using Automatic Selected Threshold Method Based on Improved Genetic Algorithm

In this study, an image segmentation using automatic selected threshold method based on improved genetic algorithm is presented. It can overcome the shortcomings of the existing image segmentation methods which only consider pixel gray value without considering spatial features and computational complexity of these algorithms is too large. Encoding, crossover, mutation operator and other parameters of genetic algorithm are improved moderately in this method. Optimal threshold for image segmentation is converted into an optimization problem in this new method. The selection algorithm is optimized by using simulated annealing temperature parameters to achieve selective pressures. In order to achieve image segmentation, the optimal threshold is solved by using optimizing efficiency of improved genetic algorithm. Simulation results show that the new algorithm greatly reduces the optimization time and enhances the anti-noise performance of image segmentation and improves the efficiency of image segmentation. Thus, the new method can facilitate subsequent processing for computer vision and can be applied to real-time image segmentation.

Journal of Software Engineering 2014/08/07 - 16:13 Czytaj