Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

ILLUMINANCE EVALUATION AND ASSESSMENT AT THREE ELEMENTARY SCHOOLS

A simplified model for illuminance prediction has been developed to estimate the indoor level of lighting under artificial lighting. As well, illuminance in several locations of three schools has been measured under several conditions: Blinds up/lights on, blinds up/lights off, blinds down/lights on, blinds down/lights off. The experimental data of the case “blinds down/lights on” has been compared to the model developed and the results are very encouraging. The purpose of this study is to identify the level of illuminance in elementary schools classroom, to compare it to the IES requirements and the values predicted by the program developed. A parametric study has been performed to study the effect of the Light Loss Factor (LLF) and the luminous power on the lighting and energy performance of the illumination system.