Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Hydrometeor classification from two-dimensional video disdrometer data

Hydrometeor classification from two-dimensional video disdrometer dataAtmospheric Measurement Techniques, 7, 2869-2882, 2014Author(s): J. Grazioli, D. Tuia, S. Monhart, M. Schneebeli, T. Raupach, and A. BerneThe first hydrometeor classification technique based on
two-dimensional video disdrometer (2DVD) data is presented. The method provides
an estimate of the dominant hydrometeor type falling over time
intervals of 60 s during precipitation, using the
statistical behavior of a set of particle descriptors as input, calculated
for each particle image. The employed supervised algorithm is
a support vector machine (SVM), trained over 60 s precipitation time steps labeled by visual inspection. In this way, eight dominant
hydrometeor classes can be discriminated. The algorithm achieved high classification performances, with median overall accuracies
(Cohen's K) of 90% (0.88), and with accuracies
higher than 84% for each hydrometeor class.

Atmospheric Measurement Techniques 2014/09/11 - 17:26 Czytaj