Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Hormonal contraception and HIV/AIDS transmission: challenges for Zimbabwe’s reproductive health service providers in promoting informed contraception choices

None-barrier methods are the most predominant contraceptive methods of choice among Zimbabwean women, with the contraceptive pill being the most popular. The spread of HIV/AIDS is most prevalent in sub-Saharan African countries, Zimbabwe included. The prevalent mode of transmission is unprotected heterosexual sex. Although Zimbabwe boasts of a high literacy rate some women may still be vulnerable like in other parts of the world, as they may not understand the role of the Zimbabwe National Family Planning Council (ZNFPC) and other reproductive health service providers. This is because some women at risk may expose themselves to unprotected sex while they are on hormonal contraceptives. This paper seeks to infer into pros and cons of hormonal contraceptive use among Zimbabwean women. There is also need to discuss the effectiveness of providers (ZNFPC clinics and the Ministry of Health) in educating women about the risk of HIV transmission, which may be associated with some non-barrier methods of contraception. An understanding of women’s attitudes towards the different forms of contraception is of paramount importance as is that of the factors that could contribute to women in different social settings resorting to uninformed contraceptive choices.

Journal of Public Health in Africa 2013/12/12 - 22:34 Czytaj