Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

High-resolution scanning tunneling microscopy imaging of Si(1 1 1)-7 × 7 structure and intrinsic molecular states

We review our achievements in exploring the high resolution imaging of scanning tunneling microscopy
(STM) on the surface and adsorbates in a ultra-high vacuum system, by modifying the STM tip or
introducing a decoupled layer onto the substrate. With an ultra-sharp tip, the highest resolution of
Si(1 1 1)-7 × 7 reconstruction can be achieved, in which all the rest atoms and adatoms are observed
simultaneously with high contrast. Further functionalization of STM tips can realize selective
imaging of inherent molecular states. The electronic states of perylene and metal–phthalocyanine
molecules are resolved with special decorated tips on metal substrates at low temperature. Moreover,
we present two kinds of buffer layer: an organic molecular layer and epitaxially grown graphene to
decouple the molecular electronic structure from the influence of the underlying metallic substrate
and allow the direct imaging of the intrinsic orbitals of the adsorbed molecules. Theoretical
calculatio...

Kolekcje IOP - REVIEWS 2014/09/12 - 21:27 Czytaj