Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

High Mobility Field-Effect Thin Film Transistor Using Room-Temperature High-<inline-formula> <tex-math>$\kappa$</tex-math> </inline-formula> Gate Dielectrics

Hsiao-Hsuan Hsu, Chun-Yen Chang, Chun-Hu Cheng, Po-Chun Chen, Yu-Chien Chiu, Ping Chiou, Chin-Pao ChengThis paper reports an InGaZnO thin-film transistor (TFT) that involves
using fully room-temperature gate dielectrics on a flexible substrate. The
wide bandgap dielectrics of
${{HfO}}_{2}$
... [J. Display Technol. 10, 847-853 (2014)]

Journal of Display Technology 2014/10/01 - 02:10 Czytaj