Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Hepatoprotective Effect of Feeding Celery Leaves Mixed with Chicory Leaves and Barley Grains to Hypercholesterolemic Rats

Celery, Chicory leaves and Barley grains are valuable in weight loss diets and regulate lipid metabolism. They may reduce risk of fatty liver. The present study aimed to investigate the effect of diet supplementation with celery, chicory and barley powder on liver enzymes and blood lipids in rats fed cholesterol enriched diet. In this study used four groups of rats fed 3% cholesterol were supplemented diet to induce hypercholesterolemia and one group was fed on cholesterol free basal diet. The dry powder of celery leaves, chicory leaves and barley grains was separately added to the basal diet at 10% concentration or in combination of three plants at 15% for four weeks. Biochemical analyses of serum liver enzymes and blood lipids as well as histopathological examination of liver were performed. Feeding of diet supplemented lowered the elevated serum level of liver enzymes and blood lipids in rats. While, feeding plant combination of celery, chicory and barley at 15% concentration (5% from each) was more effective in decreased the elevating of liver enzymes (AST, ALT and ALP), lowered blood lipids. The histopathological lesions seen in the livers of hypercholesterolemic rats were ameliorated by feeding this plant mixture. This study recommends that dietary intake of plant mixture concentration can be beneficial to patients suffering from hypercholesterolemia and liver diseases.

Asian Journal of Clinical Nutrition 2011/03/25 - 08:30 Czytaj