Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A Great Australian Performer

By Frank Bongiorno. His name is barely known today except among scholars of sexuality but Dr Norman Haire (1892-1952) was probably one of the more globally influential intellectuals Australia produced during the 20th century. A eugenicist, some of whose books were burned by the Nazis, a campaigner for contraception on compassionate grounds, a man made rich by transplantation of testicular tissue in the pursuit of "rejuvenation", Haire is the subject of a new biography that reminds us of Australia's place in the larger world of ideas.

Australian Review of Public Affairs 2013/07/12 - 08:54 Czytaj