Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Got to Get You into My Life: Offspring of Donor Insemination Challenging Confidentiality Rules

By Anna Kalaitzidis and Paul Jewell. A sperm donor is the biological father but not the social father of a child conceived through donor insemination. What is the significance, if any, of the genetic connection between the donor and donor offspring? How do the various stakeholders perceive the significance and how does the variety of views influence legislation? Initially, donor insemination was an informal arrangement between doctor and patient in which the genetic connection with the donor was downplayed or even concealed. As the practice became formalised through specialist clinics, the anonymity of donors was maintained. As donor-conceived children reached adulthood, however, some of them challenged the policy. The ensuing debate has resulted in significant legislative changes

Australian Review of Public Affairs 2014/04/29 - 07:06 Czytaj