Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Geothermal Energy as an Indigenous Alternative Energy Source in BC

British Columbia is anticipating a shortfall in electricity supply because of an expected increase in demand for energy by about 45% within the next 20 years, as well as the phasing out of old utilities. The reliance on fossil fuel and the ongoing discourse on climate changes have resulted in a shift towards carbon-neutral energy alternatives. The province’s current energy policy goals include achieving electricity self-sufficiency by 2016 through clean or renewable sources. British Columbia has an abundance of geothermal resources with wideranging temperatures available for both power development and direct use. Smaller ecological footprints and lower environmental impacts make the geothermal resource a choice for sustainable energy development as part of a diversified energy portfolio. This article reviews the benefits and impacts of geothermal resource development as a complementary indigenous, alternative energy source for the province and as a potential resource to create sustainable economic development within rural and remote communities.

BC Journal of Ecosystems and Management 2012/09/14 - 09:11 Czytaj