Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Generating Realistic Camera Shake for Virtual Scenes

JVRB - Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 10(2013), no. 7.: When depicting both virtual and physical worlds, the viewer's impression of presence in these worlds
is strongly linked to camera motion. Plausible and artist-controlled camera movement can substantially
increase scene immersion. While physical camera motion exhibits subtle details of position, rotation,
and acceleration, these details are often missing for virtual camera motion. In this work, we analyze camera movement using signal theory. Our system allows us to stylize a smooth user-defined virtual base camera motion
by enriching it with plausible details. A key component of our system is a database of videos filmed by physical
cameras. These videos are analyzed with a camera-motion estimation algorithm (structure-from-motion) and labeled
manually with a specific style. By considering spectral properties of location, orientation and acceleration, our
solution learns camera motion details. Consequently, an arbitrary virtual base motion, defined in any conventional
animation package, can be automatically modified according to a user-selected style. In an animation package
the camera motion base path is typically defined by the user via function curves. Another possibility is to obtain
the camera path by using a mixed reality camera in motion capturing studio. As shown in our experiments, the
resulting shots are still fully artist-controlled, but appear richer and more physically plausible.