Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Generating and Rendering Large Scale Tiled Plant Populations

JVRB - Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 10(2013), no. 1.: Generating and visualizing large areas of vegetation that look natural makes terrain surfaces much more realistic. However, this is a challenging field in computer graphics, because ecological systems are complex and visually appealing plant models are geometrically detailed. This work presents Silva (System for the Instantiation of Large Vegetated Areas), a system to generate and visualize large vegetated areas based on the ecological surrounding. Silva generates vegetation on Wang-tiles with associated reusable distributions enabling multi-level instantiation.
This paper presents a method to generate Poisson Disc Distributions (PDDs) with variable radii on Wang-tile sets (without a global optimization) that is able to generate seamless tilings. Because Silva has a freely configurable generation pipeline and can consider plant neighborhoods it is able to incorporate arbitrary abiotic and biotic components during generation. Based on multi-level
instancing and nested kd-trees, the distributions on the Wang-tiles allow their acceleration structures to be reused during visualization. This enables Silva to visualize large vegetated areas of several hundred square kilometers with low render times and a small memory footprint.