Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

FUNCTIONAL SIMULATION PLATFORM FOR STUDYING UNDERWATER RADIATION PATTERN

For underwater communication, sound signals are used in contrast to RF. Recent development in wireless sensor network for underwater applications such as ocean exploration, marine aquaculture, sea animal tracking and so on have motivated the researchers and developers to understand the properties of sound signal within water in details. This study presents work on design and development of a simulation platform which can study the properties of the sound signal in virtual in-water situation. The platform is called functional, because this is a dedicated platform which only deals with the sound signal. The scope of the development includes software development principles and methods, review of signal-specific scientific principles and integration of the principles and laws into the software system via object-oriented strategy considering existing data structures and testing and validation of the platform with exemplar results. The functional platform also incorporates modulation techniques, the type of technology systems to be used and radiation pattern of the signal under the water. The test results show that that functional platform can work for simulation study of radiation pattern of sound signal in underwater scenario.