Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Forage Production Potential in a Ponderosa Pine Stand: Effects of Tree Spacing on Understorey Plants after 45 Years

We examined the development of understorey forage plant communities in relation to tree density in an experimental ponderosa pine (Pinus ponderosa) stand. We used a 45-year-old ponderosa pine spacing trial near Westwold, British Columbia, Canada, with five spacing treatments (1.22, 2.44, 3.66, 4.88, and 6.10 m) to sample understorey biomass and diversity, with a focus on pinegrass (Calamagrostis rubescens) and rough fescue (Festuca campestris)—two regionally important forage grasses. We predicted that there would be a positive correlation between tree spacing and understorey biomass and a compositional shift from pinegrass to rough fescue under increased tree spacing. We found that rough fescue, the preferred forage species, grew only under tree spacings equal to or greater than 3.66 m, with the greatest biomass at 4.88 and 6.10 m spacings, whereas pinegrass was equally abundant under all spacings. We believe that silvopasture principles could be applied to similar ponderosa pine stands to optimize and maintain both timber and forage productivity.

BC Journal of Ecosystems and Management 2013/02/20 - 22:21 Czytaj