Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Food Intake, Body Mass Index and Body Fat Mass in Elderly

The influence of dietary intake in body composition had not been fully established among elderly people. Previous studies had revealed a controversial association between energy, protein, carbohydrate and lipid consumption with body mass index and body composition. The present study intended to evaluate a possible relationship between antropometric data, body composition and dietary intake in elderly people from a daily care institution. Thirty four individuals sixty five or more years old participated in this cross sectional research. Anthropometric measurements such as weight, height, waist and muscular circumference were obtained and body fat mass was calculated by Brozek formula. Food consumption assessment was conducted through a daily weighting method. Daily lipid intake was significantly associated with weight, muscular and waist circumference as well as body mass index (p<0.05). However there was not found any association between body fat mass and daily lipid intake (p>0.05) which possible suggest that lipid consumption do not affect body fat mass gain neither body fat mass had seem to be associated with daily food intake (p>0.05).

Asian Journal of Clinical Nutrition 2012/03/21 - 05:40 Czytaj