Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

FLOW CYTOMETRY BASELINE ON PERIPHERAL LEUKOCYTE CELL PROFILES FOR DAIRY GOAT KIDS

Small ruminants, like goats, would make excellent animal models for not only infectious diseases in large ruminants but also analogous diseases in humans, such as human tuberculosis, Crohn’s disease, melioidosis and brucellosis. The main disadvantage for the small ruminant model is the lack of sufficient baseline data on normal, healthy goat kids. Furthermore, most reagents (antibodies and the like) were not developed for goats or sheep. It is important to demonstrate that available resources, especially from the bovine system, cross-react with the caprine and/or ovine system. Finally, potential breed differences have to be evaluated before goat or sheep studies are compared. In this study, leukocyte cell populations were defined in twenty-six dairy goat kids via flow cytometry. We report no significant differences between three breeds of dairy goat kids and demonstrate the effective use of various antibodies for caprine immune cell markers. No breed-specific differences were detected for any leukocyte cell population or for markers specific for various antigen-presenting cells or T cell populations. Interestingly, however, statistical significant differences were found for leukocyte cell populations for the two different time points two weeks apart presented in this study.