Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

First Report and Molecular Characterization of Exogenous Banana Steak Mysore Virus from Banana in Indonesia

In Indonesia, yellow streak and necrosis symptoms were observed on banana plants.
By species-specific PCR, infection with both Banana streak Mysore virus (BSMyV)
and/or Banana streak OL virus (BSOLV) was suspected. To confirm whether the
DNAs were derived from viral particles or banana endogenous viruses (BEVs),
we used combination of two methods: PCR-based assay using long and semi-nested
PCR and southern hybridization assay using total DNA. Both of those detection
methods revealed that these two samples were infected only by exogenous BSMyV
but not BSOLV. This study is the first report of the identification of BSMyV
in Indonesia.

Asian Journal of Plant Pathology 2012/11/07 - 22:39 Czytaj