Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

FDTD-based quantitative analysis of terahertz wave detection for multilayered structures

Wanli Tu, Shuncong Zhong, Yaochun Shen, Qing Zhou, Ligang YaoExperimental investigations have shown that terahertz pulsed imaging (TPI) is able to quantitatively characterize a range of multilayered media (e.g., biological issues, pharmaceutical tablet coatings, layered polymer composites, etc.). Advanced modeling of the interaction of terahertz radiation ... [J. Opt. Soc. Am. A 31, 2285-2293 (2014)]