Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Factors of Knowledge Management and the impact of employee turnover in activity and performance in scientific and technological parks in Slovenia

Technology parks provide infrastructure for the creation and developmentof knowledge-based organizations, which are associated with centers oftechnological excellence, mainly universities. This research addresses thequestion of management and skills acquisition in member organizations oftechnology parks in Slovenia. As means and lever for development organizations,we recognize the values and organizational culture, which cannot be achievedwithout employees who possess good knowledge. We associated knowledgemanagement with employee turnover factor. The central purpose of this researchis to focus on exploring the impact of movements in knowledge management on theturnover in organizations, which are members of technology parks. By usingmultivariate regression methods we confirmed that the required skills,knowledge acquisition and knowledge transfer channels, have a statisticallysignificant effect on employee turnover in technology parks.