Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Fabrication and Characteristic Analysis of Arrayed Electrochromic Display Based on Tertiary Colors

Jung-Chuan Chou, Chia-Yu Liu, Cheng-Jung Yang, Yi-Hung LiaoFirst, the poly(3-methylthiophene) (PMeT) and the polyaniline
(PANI) of the conductive polymer electrochromic thin films had been deposited
on the indium tin oxide/glass (ITO/Glass) substrate by cyclic vltammetry (CV)
and applied to electrochromic display (ECD) were investigated with ... [J. Display Technol. 10, 825-833 (2014)]

Journal of Display Technology 2014/09/24 - 19:48 Czytaj