Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Exploring arrays of vertical one-dimensional nanostructures for cellular investigations

The endeavor of exploiting arrays of vertical one-dimensional (1D) nanostructures (NSs) for cellular
applications has recently been experiencing a pronounced surge of activity. The interest is rooted
in the intrinsic properties of high-aspect-ratio NSs. With a height comparable to a mammalian cell,
and a diameter 100–1000 times smaller, NSs should intuitively reach far into a cell and, due to
their small diameter, do so without compromising cell health. Single NSs would thus be expedient for
measuring and modifying cell response. Further organization of these structures into arrays can
provide up-scaled and detailed spatiotemporal information on cell activity, an achievement that
would entail a massive leap forward in disease understanding and drug discovery. Numerous
proofs-of-principle published recently have expanded the large toolbox that is currently being
established in this rapidly advancing field of research. Encouragingly, despite the diversity of NS
platforms and experi...

Kolekcje IOP - REVIEWS 2014/08/18 - 22:08 Czytaj