Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

EVALUATING THE DISCONTINUED TRADITIONS OF MALAY WOOD CARVINGS IN MALAYSIA: A FAILURE TO DEVELOP THE DISCOURSE ON MODERN AND POST MODERN ORNAMENTATION IN ARCHITECTURAL WORKS

The main intention of this study is to contribute some thoughts on why the tradition of wood carvings in traditional Malay architecture was discontinued at the rise of modern and post-modern architectural works in Malaysia. Although the tradition of wood carvings more or less came to a stop in public architectural works with the development of colonial architecture, this study seeks to clarify the modernistic and post-modern arguments on the problem or issues of ornamentation. Although modernism mainly or seemingly rejected the use of ornaments, there was still a strong strand of its development in the architecture of Frank Lloyd Wright. The western post-modernist architects such as Michael Graves and Charles Jencks went on to develop a discourse on ornamentation under the area of architectural meaning and linguistics. It is expected that this critic paper can segragate and analyse issues and problems of Malay wood carvings and start a further discussion on the development of this traditional heritage which can contribute and reconstruct a better framework for the Architectural Identity of Malaysia.