Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Epitaxial patterning of thin-films: conventional lithographies and beyond

Thin-film based novel magnetic and electronic devices have entered a new era in which the film
crystallography, structural coherence, and epitaxy play important roles in determining their
functional properties. The capabilities of controlling such structural and functional properties are
being continuously developed by various physical deposition technologies. Epitaxial patterning
strategies further allow the miniaturization of such novel devices, which incorporates thin-film
components into nanoscale architectures while keeping their functional properties unmodified from
their ideal single-crystal values. In the past decade, epitaxial patterning methods on the
laboratory scale have been reported to meet distinct scientific inquires, in which the techniques
and processes used differ from one to the other. In this review we summarize many of these
pioneering endeavors in epitaxial patterning of thin-film devices that use both conventional and
novel lithography techniques. These me...

Kolekcje IOP - REVIEWS 2014/08/01 - 16:44 Czytaj