Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Elements of Resource Representation in Institutional Repositories: a Bibliographic Review

This review focuses on identifying how the literature studies the existing problems in the Resource Representation (RR) of Institutional Repositories (IR). RR is a process of recording in a persistent manner a set of data (metadata) as a synthesis and replacement of the "real" object, to allow its identification, retrieval and dissemination. RR is defined by certain elements: resources, metadata schema, storage and cataloging. On the other hand, IRs are based on functional processes according to the material that is deposited and the ISO 14.721 standard: ingest, storage, cataloging,indexing, search engine and browsing. The results of this review show that identifying the problems found in these elements and functional processes is not a subject of study for the researchers, which leads to a vacant area in this field, and in this way to solve some of the problems present in the RI, from the point of view of functional elements and processes.