Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Efficacy of Some Agriculture Wastes in Controlling Root Rot of Glycine max L. Induced by Rhizoctonia solani

This study was conducted to examine the antifungal activity of some agriculture wastes (rice straw, maize and cotton wastes) against Rhizoctonia solani which is the causal agent of root rot of soybeans. For this target, it is logical start first to test the effects of different agriculture wastes extracts on the growth of R. solani under laboratory conditions, while most of the tested agriculture wastes extracts were exhibited antifungal activities against R. solani on Potato Dextrose Agar medium, so we applied them under greenhouse conditions. Furthermore, we determined the relation between the phenols, polysaccharides and protein content of the tested agriculture wastes and their antifungal activities. The results showed that maize wastes were the most active of all the tested wastes. It could be concluded from the obtained data the use of the tested biotic factors can be fruitful for controlling soybean rot root induced by R. solani.

Asian Journal of Plant Pathology 2011/04/27 - 14:34 Czytaj