Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Effects of Chemical Inducers and Paenibacillus on Tomato Growth Promotion and Control of Bacterial Wilt

Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the world's most widely cultivated
vegetable crops. Among the tomato-inflicting diseases, wilt caused by Ralstonia
solanacearum (Smith) is a major yield-limiting factor. Management of the
disease has been hampered by use of ineffective pesticides and lack of resistant
varieties. This study aimed at using two antagonistic bacteria and three chemical
inducers to inhibit the disease. The dual-culture technique was used to test
the in vitro inhibition of R. solanacearum by two antagonistic bacteria
(Paenibacillus polymyxa MB02-1007 and Paenibacillus macerans MB02-992)
and three chemical inducers (sodium benzoate, ascorbic acid and isonicotinic
acid). The effects of the two antagonistic bacteria and three chemical inducers
on control of Ralstonia wilt and promotion of tomato growth were evaluated
in pots in a randomized block design under greenhouse conditions. The antagonistic
bacteria significantly improved seed germination and seedling vigour of tomato
plants. Disease incidence and the population of Ralstonia solanacearum
in tomato plants were considerably reduced by the two antagonistic bacteria
and the three chemical inducers, singly or in combination, compared to the control.
In particular, the combination of antagonistic bacteria with isonicotinic acid
at 3 mg mL-1 increased height, fresh and dry weight of tomato plants
by more than 89%, while the combination of antagonistic bacteria with sodium
benzoate at 40 mg mL-1 or ascorbic acid at 8 mg mL-1 or
isonicotinic acid at 3 mg mL-1 inhibited tomato bacterial wilt by
more than 72% compared to the control. Overall, this study revealed that chemical
inducers, in combination with antagonistic bacteria, have a powerful effect
on tomato growth promotion and control of tomato bacterial wilt.

Asian Journal of Plant Pathology 2013/05/31 - 05:57 Czytaj