Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Effects of camera aperture correction on keying and compositing of broadcast video

JVRB - Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 7(2010), no. 9.: This contribution discusses the effects of camera aperture
correction in broadcast video on colour-based keying. The
aperture correction is used to ’sharpen’ an image and is one
element that distinguishes the ’TV-look’ from ’film-look’. ’If a
very high level of sharpening is applied, as is the case in many
TV productions then this significantly shifts the colours around
object boundaries with hight contrast. This paper discusses
these effects and their impact on keying and describes a simple
low-pass filter to compensate for them. Tests with colour-based
segmentation algorithms show that the proposed compensation
is an effective way of decreasing the keying artefacts on object
boundaries.