Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

THE EFFECT OF VENTILATION AND ECONOMIZER ON ENERGY CONSUMPTIONS FOR AIR SOURCEHEAT PUMPS IN SCHOOLS

The study discusses the applications of CO2-based demand-controlled ventilation DCV strategy integrated with the economizer for air source heat pumps in schools, investigates their impact on the annual heating, cooling and total energy consumption, also determines the potential savings achieved in different USA locations. The study includes detailed energy analysis on an existing middle school through whole building simulation energy software. The simulation model is first calibrated and checked for accuracy using actual monthly utility data. This model is then used for savings calculations resulted from a combination of air-side economizer and CO2-based DCV and with various occupancy profiles and locations. The results show that a significant saving could be obtained as compared to the actual operating strategy implemented in the existing system and this saving depends mainly on the actual occupancy profile and building locations.