Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Effect of Pesticide(s) Carryover on Results of Polymerase Chain Reaction and Multiplex-PCR for Diagnosis of Potato Bacterial Pathogens

The possible carryover effect of three fungicides and one insecticide on results
of PCR and Multiplex-PCR for detection of bacterial pathogens was studied. The
potato brown rot caused by phylotype II, sequevar I of Ralstonia solanacearum
and the potato ring rot bacteria Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
were considered in this study. Under optimized conditions for PCR activity,
the potato extract prepared from the Cara potato cultivar did not interfere
with band development of DNA’s
extracted from the organisms in concern. Regardless of their mode(s) of action,
the studied pesticides exerted different effect(s) on band development according
to their chemical grouping. The dimethomorph (Acrobat), systemic fungicide,
caused complete inhibition of band development of DNA extracted from either
potato brown rot or potato ring rot bacteria which may be considered as false
negative reaction(s). The propamocarb carbamate (Previcur N), systemic fungicide,
did not inhibit band development of the organisms in concern. The dithiocarbamate
plus zinc and manganese (Diathane M45), contact fungicide however, caused a
complete band inhibition of ring rot DNA contrary to that being reported for
brown rot, indicating a preferential polymerase activity. The organophosphate
(Malathion), penetrative non-systemic insecticide, did not inhibit DNA band
development for both organisms. Multiplex-PCR of mixed DNA’s
of R. solanacearum and C. michiganensis ssp. sepedonicus
caused a false negative reaction through inhibition of band development of R.
solanacearum but not for C. michiganensis ssp. sepedonicus,
under the effect of propamocarb carbamate (Previcur N) fungicide and organophosphate
(Malathion) insecticide. It could be concluded that the pesticides carryover
effect on PCR results of potato brown rot and ring rot bacteria are being variable
according to the pesticide grouping. The dimethomorph (Acrobat) fungicide caused
false negative effect with both organisms under study followed by dithiocarbamate
(Diathane) fungicide in case of ring rot bacteria. The false negative multiplex-PCR
is being evident only in case of R. solanacearum under the stress of
both propamocarb carbamate (Previcur N) fungicide and on the organophosphate
(Malthion) insecticide. The mode of action of the used pesticide, either contact
or systemic, had no effect on PCR or multiplex-PCR results. Further investigations
are needed with different groups of pesticide.

Asian Journal of Plant Pathology 2014/03/29 - 11:21 Czytaj