Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Effect of Dietary Tocotrienols on Antioxidant Status and Low Density Lipoprotein Oxidation in Rats, Exposed to Cigarette Smoke

Cigarette smoking is the one of the major causes of mortality and morbidity involving respiratory and cardiovascular illness in developing and developed countries. Smoking has been strongly implicated as a risk factor for chronic obstructive pulmonary disease, cancer and atherosclerosis. In this study we deal with the multiple therapeutic benefits of Tocotrienols dissolved in palm oil. Various parameters, such as blood carbonmonoxide saturation, blood nicotine and various lipid profiles, total antioxidant power, conjugated diene formation, malondialdehyde content and ex vivo and Cu++ mediated in vitro LDL oxidation, in addition to body weight were taken to consideration and were analyzed after 4 week administration of tocotrienols (6 mg mL-1) to smoke exposed rats useful in the prevention and treatment of tobacco-induced dyslipidemia/hyperlipidemia and atherosclerosis. As a conclusion, daily use of dietary tocotrienols will be efficacious, cost effective and a good source of vitamin-E.

Asian Journal of Clinical Nutrition 2012/02/14 - 12:33 Czytaj