Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

DRMST: A Novel Dynamic Replica Management Strategy Based on TOPSIS in Cloud Storage

The present study proposes a dynamic replica management strategy based on Technique
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) in the cloud storage
system. The replica management strategy includes the replica placement algorithm
and the replica number strategy. The replica placement algorithm sorts the nodes
by TOPSIS according to the node performance and load, the replicas are placed
in the nodes with high performance and low load. The replica number strategy
designs the reliability model and the availability model to compute the number
of replicas, the initial number of the replicas is decided according to the
reliability model and the number of the replicas is adjusted dynamically according
to the availability model. Experimental results show that the strategy in the
study has better performance in response delay and load-balance than the Default
Replica Management Strategy in Hadoop (DRMSH) distributed file system.

Journal of Software Engineering 2014/06/21 - 11:19 Czytaj