Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Domesticating Mandela

By Rodney Tiffen. Since Nelson Mandela died, compliments have come from all shades of the political spectrum, as politicians and commentators competed for the most impressive sound bite or pithiest phrase. There has been barely a critical word among them. The praise is not insincere or wrong, nor does it need to be qualified. But it tends to reduce Mandela's life to a couple of stereotyped themes, omitting most of Mandela's life, giving little context to explain his actions and attitudes, and failing to capture the flavour of the society he confronted and changed.

Australian Review of Public Affairs 2013/12/20 - 08:13 Czytaj