Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Differentiation Between Glomus Species in Egyptian Soil Using Fatty Acid Methyl Ester Profiles

The present study was to investigate the variation among Glomus species.
Standard method used for Extraction, purification of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal
(VAM) fungi, during summer and winter season. Study Effect of some factors on
number of spores collected from the rhizosphere of various plants in Egypt.
Used single spores technique inoculated on maize root to purified and identified
isolates of Glomus spp. The highest number of spores was found in summer
season while the lowest number was found in winter season. Variation of Glomus
spp. isolates among polymorphic DNA markers was studied. Species 2, 3, 4
and 7 identified by VANS1/VALETC primer as Glomus etunicatum. Fatty Acid
Methyl Ester (FAME) profiles were analyzed to assess the diversity and quantity
of fatty acids in 8 isolates of Glomus species. Spores and endomycorrhizal
roots of Sudan grass (Sorghum sudanense) were examined. Analysis of lipid
for species found that affinity specific and generic levels. Differentiation
on the genus level using lipid profiles and content which was carried out by
evaluating the methyl esters of fatty acids, revealed convergence between studied
isolates. Palmitic acid (16:0), Oleic acid (cis18:1n9) and Stearic acid (18:0)
were the dominant fatty acid of the Glomus spp., while the dominant fatty
acids of Glomus etunicatum isolates were myristic acid (14:0) palmitoleic
acid (16:1n7 cis), archidic acid (20:0), palmitic acid (16:0), oleic
acid (cis18:1n9) and stearic acid (18:0). This study indicates that using lipids
as biochemical markers to identify the different genus of AM fungi and differentiate
between the species.

Asian Journal of Plant Pathology 2013/06/30 - 03:41 Czytaj