Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

DETERMINATION THE CONCENTRATION OF SOME METALS IN IMPORTED CANNED FOOD AND CHICKEN STOCK

This study was carried out to determine the level of same selected metals namely Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, As, Se, Al and V in some imported canned foods and chicken stock purchased from the local market in Riyadh, Saudi Arabia. The measurements were performed using inductively coupled plasma-optical emission Spectrometer (SPECTRO) analytical instruments. The result showed that the average concentration of the elements was 0.0007 for Cu, 0.0197 for Fe, 0.0029 for Mn, 0.0018 for Ni, 0.0120 for Zn and 0.0005 for Cr, 0.001 for Cd, 0.0137 for Al, 0.0079 for AS and 0.0167 for Se. In comparison the concentration of heavy metals and essential metals in the current investigation with World Health Organization and Food and Agriculture Organization WHO/FAO legal limits.The average concentration of all heavy metals and essential elements were much lower than the reference limits. Based on the obtained results it can be concluded that the imported canned foods and chicken stock are free of heavy metals contamination.